Om oss

Wetterstadens Auktioner AB är ett nätbaserat auktionsföretag. Vi erbjuder företag och privatpersoner att köpa och sälja överskottsmaterial, inventarier och varulager genom nätauktioner. Wetterstadens Auktioner AB vänder sig främst till företag inom verkstads- och byggindustri samt konsumenter.

Vår vision är att erbjuda kunden en enkel och lönsam tjänst för att kunna införskaffa samt avyttra objekt som har ett andrahandsvärde. Vi har anpassat och utformat vår auktionssida efter kundens behov och efterfrågan. Utifrån ett miljöperspektiv ser vi att återvinning av objekt även främjar en miljövänligare industri.