Medlemsvillkor

1. Introduktion

Dessa medlemsvillkor gäller mellan privatperson, företag eller annan juridisk person (kund) och Wetterstadens Auktioner AB (organisationsnummer 556991-7841). Wetterstadens Auktioner AB benämns hädanefter som Wetter auktioner i efterföljande text. När du registrerar dig som medlem på Wetter auktioners auktionssida måste du godkänna villkoren. Genom att godkänna villkoren blir du, det företag eller annan juridisk person som du företräder registrerad som medlem på Wetter auktioners hemsida.

Villkoren gäller för kunder som innehar ett medlemskap hos Wetter auktioner, och för kundens användning av Wetter auktioners auktionssida www.wetterauktioner.se. Villkoren innefattar tjänster som exempelvis budgivning. Vid köp och försäljning av objekt via auktionssidan gäller vid tid gällande Allmänna villkor för auktioner online på Wetter auktioners auktionssida. När kunden accepterar villkoren förbinder sig kunden och dess företrädare att följa villkoren, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av cookies enligt Wetter auktioners integritetspolicy. Villkoren (allmänna villkor för auktioner online, auktions- och medlemsvillkor) utgör det fullständiga avtalet mellan kunden och Wetter auktioner rörande användning av auktionssidan.

Villkoren träder i kraft vid registrering på auktionssidan. Du som kund kan säga upp ditt medlemskap när du önskar. Om du som kund har blivit avstängd från auktionssidan har du inte rätt att registrera dig igen. Wetter auktioner kan även besluta om att avsluta en kunds konto.

2. Kunduppgifter

För att kunna nyttja tjänsterna på auktionssidan, måste kunden vara registrerad och inloggad på auktionssidan. Vid registrering fyller kunden i sina uppgifter på auktionssidan och erhåller därefter ett användarkonto. Kunden ansvarar för att de ifyllda uppgifterna är fullständiga och korrekta.

Då ett företag eller annan juridisk person registrerar sig som kund krävs en fysisk person med behörighet att binda den juridiska personen till villkoren. Den juridiska personen som företräder företaget på auktionssidan agerar även som kontaktperson. Auktionssidan får inte användas av personer under 18 år eller temporärt/definitivt avstängda kunder.

Kunden ansvarar för att ingen annan använder kundens inloggningsuppgifter, samt att ingen obehörig får tillgång till kundens användarnamn och lösenord. Vid eventuell misstanke om attobehörig känner till kundens lösenord kontaktas Wetter auktioner omgående. Kunden ansvarar för handlingar, såsom budgivningar och köp som gjorts med dennes inloggningsuppgifter. Om Wetter auktioner misstänker att kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller bryter mot villkoren kan Wetter auktioner stänga av kunden.

Wetter auktioner är inte ansvariga för förluster orsakade till följd av otillåten användning av kundens inloggningsuppgifter.

3. Budgivning

En kund som önskar delta i budgivningen på auktionssidan är tillåten att delta förutsatt att villkoren efterföljs. Det är inte tillåtet att delta i budgivning på auktionssidan av egna inlämnade föremål eller att manipulera en budgivning på något sätt, exempelvis genom ombud. Misstänker Wetter auktioner att ovan regler inte efterföljs kan kunden stängas av med omedelbar verkan.

Kunden kan logga in och lägga ett bud på en auktion på auktionssidan från start till avslut. För varje objekt finns ett angivet klockslag då nedräkning för auktionen startar. Om ett nytt bud läggs av en kund inom 3 minuter från denna tid fortsätter auktionen och auktionstiden förlängs med ytterligare 3 minuter. När budgivningen har varit avstannad i 3 minuter avslutas auktionen.

Att lägga ett bud är kostnadsfritt för kunden men samtliga bud är bindande. Kunden som vinner budgivningen blir skyldig att betala en inropsavgift för köpt objekt. Inropsavgiften kan variera i storlek beroende på vilket sorts objekt det handlar om. Kunden är skyldig att betala inropsavgiften även om köpet av objektet av någon anledning inte skulle fullföljas. Inropsavgifter visas i objektsbeskrivningen. Betalningen av inropsavgiften genomförs enligt allmänna villkor för auktioner online.

 

Ett objekt som auktioneras ut på auktionssidan har ett lägsta pris som säljaren är villig att sälja objektet för (reservationspris). Kunden lägger ett bud som motsvarar det belopp som kunden är villig att betala för objektet. För att lägga ett bud följer kunden instruktionerna på auktionssidan. Wetter auktioner förbehåller sig rätten att ta bort objekt från auktionssidan under pågående budgivning.

Det högst angivna budet vinner. Om två lika höga bud har angivits vinner den kund vars bud registrerats först. Efter avslutad auktion har den kund som avgivit det högsta budet alltid ingått ett bindande avtal med Wetter auktioner. Wetter auktioner godkänner kundens bud genom att skicka faktura efter avslutad auktion utan inledande kontakt. Skickad faktura är alltså ett godkännande av budet. Fakturan skickas till angiven e-post, som kunden uppgivit vid medlemsregistrering.

Om reservationspriset för ett objekt inte har uppnåtts förbehåller sig Wetter auktioner rätten att inte acceptera kundens bud utan istället lägga ut objektet till försäljning igen utan föregående kontakt med kunden som har lagt det högsta budet.

Efter att auktionen avslutats faktureras kunden normalt inom 3 arbetsdagar via e-post. Fakturan innehåller eventuella uppgifter angående avhämtning/frakt från säljaren. Betalning genomförs i enlighet med allmänna villkor för auktioner online. Kund är skyldig att läsa sin e-post efter avslutad auktion. I de fall Wetter auktioner inte kan få kontakt med den vinnande kunden trots upprepade försök, har Wetter auktioner rätt att debitera inropsavgiften samt erbjuda andra kunder att köpa objektet.

4. Driftstörningar och cookies

Wetter auktioner garanterar inte att auktionssidan är felfri eller ostörd. Wetter auktioner ansvarar inte för tillgängligheten av auktionssidans funktioner och kan inte garantera att tekniska störningar eller dataförluster inte förekommer. Auktionssidan kan drabbas av driftstörningar och Wetter auktioner förbehåller sig rätten att senarelägga tid för auktionsavslut efter driftstörningar. Störningar innefattar även överbelastning av auktionssidan. Wetter auktioner ansvar heller inte för kundens dator och programutrustning som kan påverka deltagandet vid auktioner.

På Wetter auktioners auktionssida används cookies. Cookies är filer som lagras på besökarens dator. Wetter auktioner använder cookies för att lagra personliga inställningar på auktionssidan, samt att säkerställa att besökaren loggat in på auktionssidan. När du godkänner villkoren godkänner du även att Wetter auktioner använder cookies.

5. Integritetspolicy

Wetter auktioner strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter och följer gällande lagar för personuppgiftsskydd. När du godkänner villkoren i samband med registrering samtycker du till att Wetter auktioner tar del av dina personuppgifter. Vi använder dina personuppgifter till att administrera dina budgivningar och köp. Vi behandlar personuppgifter som namn, e-post, budhistorik, leveransadress, telefonnummer, organisationsnummer mm.

Dina personuppgifter kommer att användas för identifikationssyfte, marknadsföring, nyhetsbrev och kontakt. Vi kommer endast använda dina personuppgifter för utskick av nyhetsbrev om du själv godkänner detta. Väljer du att avregistrera dig som medlem hos Wetter auktioner tas dina personuppgifter bort i samband med din avregistrering.

Dessa villkor har fastställts av Wetterstadens Auktioner AB 07-12-2014