Köpa

Registrera ett användarkonto.

För att kunna delta i budgivningen online måste du registrera dig på hemsidan. Du registrerar dig under länken ”Skapa konto”. Registreringen på Wetter auktioners hemsida är gratis. Villkoren för onlineauktioner hittar du under fliken Villkor. Läs noga igenom Villkoren. Villkoren måste godkännas för att du ska kunna registrera dig. Du måste ha fyllt 18 år för att få delta i onlineauktioner på Wetter auktioners auktionssida. Vid registrering kommer du att få uppge grundläggande kontakt- och personuppgifter. Dessa uppgifter kommer endast användas vid registrering av dina bud och kommer aldrig att lämnas ut till obehörig tredje part. På ditt registrerade konto finns dina tidigare och pågående auktioner registrerade. När du har fått ett lösenord loggar du in som köpare och börjar buda på önskat objekt.

Hitta objekt

Under kategorierna Stål & Metaller, Industrimaskiner, Bygg och Övrigt hittar du objekten som auktioneras ut. Klicka på något av objekten för ytterligare information, bilder och objektsbeskrivning. Du som budgivare har undersökningsplikt vilket betyder att du som köpare bör bilda dig en egen uppfattning av objektet och dess värde. Alla objekt säljs i befintligt skick. Alla Nätauktioner har en särskild visningsdag som aviseras i varje objektsbeskrivning.

Budgivning

Om du är intresserad av att lägga ett bud måste du vara inloggad, ange hur mycket du vill buda och klicka på LÄGG BUD. Samtliga som är registrerade kan lägga bud när som helst på dygnet fram tills auktionsavslut. Det är kostnadsfritt att buda. Tänk på att bud samt inropsavgift är exklusive moms om inget annat anges. Under varje objekt framgår det tydligt när den aktuella auktionen avslutas. En auktion avslutas vid ett visst angivet klockslag. Wetter auktioner har en öppen budgivning vilket innebär att alla som besöker Wetter auktioner kan se alla aktuella bud. Eftersom eventuella störningar i din internetuppkoppling kan göra att ett bud fördröjs bör du inte vänta med att lägga ditt bud då ditt bud kanske inte hinner registreras på hemsidan innan auktionens avslut. En auktion avslutas på angiven tid och när ingen har lagt ett bud de senaste 3 minuterna. Lägger någon ett nytt bud innan auktionen avslutas förlängs tiden ytterligare med 3 minuter. Denna process fortsätter tills de att ingen har lagt ett nytt bud de sista 3 minuterna. När ett bud är lagt går det inte att ändra budet och budet är därmed bindande. Nedan finns tabell för minsta höjning av bud relaterat till objektets pris/bud.

Pris/bud objekt Budgivning
0 – 19 999 kr 100 kr
20 000 – 99 999 kr 1000 kr
100 000 – 499 999 kr 2000 kr
500 000 – 999 999 kr 5000 kr
1 000 000 – ∞ 10 000 kr

Inropsavgift

Vid varje enskilt köp av ett objekt tillkommer inropsavgift, hur stor inropsavgiften är framgår på varje objekt. Moms tillkommer alltid på inropsavgiften.

Reservationspris

Reservationspris är det lägsta pris som Wetter auktioners uppdragsgivare (säljare) kan tänka sig att sälja till. Har inte ett reservationspris uppnåtts vid en auktion måste uppdragsgivaren godkänna högsta priset innan försäljningen av objektet avslutas.

Vinnande bud/Inropningsavgift

Om du har det högsta budet vid avslutat auktion har du vunnit budgivningen. Som budgivare är du alltid bunden vid ditt bud även om inte reservationspriset har uppnåtts. Om du vinner budgivningen och reservationspriset är uppnått vid avslutad auktion får du en faktura till din angivna adress. Om du vinner budgivningen men reservationspriset inte är uppnått kommer Wetter auktioner kontakta dig. För att bud ska antas där reservationspriset inte är uppnått måste säljaren godkänna detta. Om säljaren inte godkänner högsta budet kan säljaren förhandla med budgivaren, ta bort objektet från hemsidan eller lägga ut objektet ytterligare en gång för auktion. Var medvetna om att alla objekt har en inropsavgift (se ovan).

Betalning

När du har vunnit auktionen och ditt bud är godkänt skickar vi en faktura till din mail. Var medveten om att moms tillkommer både på det vinnande budet och på inropsavgiften. Om du inte har fått någon faktura inom 3 arbetsdagar bör du kontakta Wetter auktioner. Privatpersoner och företag har samma betalningsvillkor och det innebär att du måste betala fakturan omgående. Fakturan skall betalas inom 10 dagar. Kvitto får du av din bank. För att du som köpare ska kunna hämta ut ditt inropade objekt måste fakturan vara betald. Skriv ut en kopia av fakturan samt en bekräftelse (utskrift från bankkonto) på att du har betalt för att sedan visa upp detta när du hämtar ditt objekt.

Hämta ditt objekt

Utlämningen av objektet sker oftast på en specifik dag och mellan vissa tider. Datum och tid för avhämtning av objekt finns beskrivet under objektsbeskrivningen. Information om utlämning/frakt är oftast specificerad på fakturan. På fakturan finns även namn och telefonnummer till Wetter auktioner för eventuella funderingar kring avhämtning av objekt. När du hämtar ditt objekt tar du med dig faktura samt bekräftelse på betalningen. Objekt lämnas aldrig ut innan dess att full betalning erhållits.

Frakt

Wetter auktioner erbjuder ingen frakt. I objektsbeskrivningen finns eventuellt uppgifter om frakthjälp på särskilda objekt.

Reklamation

Samtliga objekt säljs i befintligt skick. Fel och brister kan förekomma på objekt som är begagnade. Du som köpare har en undersökningsplikt (se Villkor) vilket innebär att du själv undersöker kvalitén av det aktuella objektet vid eventuell visning, avhämtning eller genom att studera objektsbeskrivningen och de bifogade bilderna noggrant. Fel som borde märkts av kunden vid dessa tillfällen ska reklameras genast. Fel som inte upptäckts av köparen vid visning eller avhämtning ansvarar inte säljaren för. Om objektet inte uppfyller beskrivningen vid avhämtning kan du reklamera köpet till Wetter auktioner inom 14 dagar. Ett skriftligt meddelande om reklamation skall innehålla objektnummer och fakturanummer, vilket objekt reklamationen avser samt en beskrivning av hur felet yttrar sig. Wetter auktioner förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig.

Wetter auktioner agerar endast som företrädare för säljaren och ansvarar därför inte för fel och brister på objekten.

Ångra köp

Du som privatperson har 14 dagar ångerrätt enligt konsumentskyddslagstiftningen. Detta innebär att du som kund kan ångra ditt köp genom att meddela Wetter auktioner inom 14 dagar från det att du hämtat eller tagit emot objektet. Vill du ångra köpet av objektet skall detta tydligt meddelas Wetter auktioner. Ett skriftligt meddelande om objektet skall innehålla objektsnummer och fakturanummer, vilket objekt reklamationen avser samt en beskrivning av hur felet yttrar sig.